Náš tým

ředitelka zařízení: Mgr. Ing. Milada Stárková

SZZ VŠE, SZZ speciální pedagogika, ředitelka školy, členka Dys-centra Praha, certifikace Dynamic assessment of young children – Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku, metoda prof. Feuersteina, certifikace Mensa international ČR – NTC Learning, certifikace Školní zralost, certifikace syndrom CAN, certifikace První pomoc, certifikace Děti s ADHD, certifikace Rozvoj řečových dovedností u dětí, certifikace Montessori pedagogika, certifikace mezinárodní spolupráce Cesta k inkluzi, kurz Zvládání konfliktních situací

zástupce ředitelky: Veronika Krutská

v současnosti doplňující vzdělání SPgŠ, obor předškolní výchova a vzdělávání, profesní kvalifikace v oboru pedagogiky pro děti do zahájení školní docházky, certifikace Školní zralost, certifikace Matematické dovednosti předškoláků, certifikace Práce s číslem předškoláků, certifikace První pomoc, certifikace Vývoj řeči a komunikace, certifikace Logopedická prevence, certifikace Poruchy chování a koncentrace, certifikace Montessori pedagogika, certifikace Předčtenářská gramotnost, certifikace syndrom CAN, praxe 6 let v oboru předškolní výchova a vzdělávání, certifikace Mensa International ČR – NTC Learning, certifikace jóga, certifikace FotoAngelo, kurz Zvládání konfliktních situací, kurz Jak účinně motivovat žáky a studenty pro školní činnost, certifikace Kritéria školní zralosti

vedoucí pedagog: Gabriela Potěšilová

střední pedagogická škola, certifikace Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ, certifikace Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u děti v MŠ a ZŠ, certifikace Dětský vzor v MŠ, kurz první pomoci u dětí a dospělých, certifikace Hra jako základní metoda předškolního vzdělání certifikace Jóga pro děti, certifikace Kompetence pracovníků škol při podezření na syndrom CAN, kurz Zvládání konfliktních situací, kurz Jak účinně motivovat žáky a studenty pro školní činnost

pečující: Petra Brožíková

profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kurz Šikovné ruce aneb tradiční řemesla ve škole

pečující: Věra Humlová

profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

pečující: Simona Hartmanová

profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky