Náš tým

ředitelka zařízení: Mgr. Ing. Milada Stárková

SZZ VŠE, SZZ speciální pedagogika, ředitelka školy, členka Dys-centra Praha, certifikace Dynamic assessment of young children – Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku, metoda prof. Feuersteina, certifikace Mensa international ČR – NTC Learning, certifikace Školní zralost, certifikace syndrom CAN, certifikace První pomoc, certifikace Děti s ADHD, certifikace Rozvoj řečových dovedností u dětí, certifikace Montessori pedagogika, certifikace mezinárodní spolupráce Cesta k inkluzi, kurz Zvládání konfliktních situací

zástupce ředitelky: Veronika Krutská

v současnosti doplňující vzdělání SPgŠ, obor předškolní výchova a vzdělávání, profesní kvalifikace v oboru pedagogiky pro děti do zahájení školní docházky, certifikace Školní zralost, certifikace Matematické dovednosti předškoláků, certifikace Práce s číslem předškoláků, certifikace První pomoc, certifikace Vývoj řeči a komunikace, certifikace Logopedická prevence, certifikace Poruchy chování a koncentrace, certifikace Montessori pedagogika, certifikace Předčtenářská gramotnost, certifikace syndrom CAN, praxe 6 let v oboru předškolní výchova a vzdělávání, certifikace Mensa International ČR – NTC Learning, certifikace jóga, certifikace FotoAngelo, kurz Zvládání konfliktních situací, kurz Jak účinně motivovat žáky a studenty pro školní činnost, certifikace Kritéria školní zralosti

vedoucí pečující: Mgr. Kamila Říhová

vyšší škola speciální pedagogiky, rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – rovnovážná cvičení

pečující: Michaela Knorrová

profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, certifikace Jak učit, žít a nezbláznit se v mateřské škole, certifikace Současné dítě a kázeňské problémy – hledání jejich příčin a řešení, certifikace Jóga pro děti, certifikace Hranice a rituály ve výchově dětí, certifikace Školní zralost, certifikace Logopedická prevence u dětí předškolního věku, certifikace Kritéria školní zralosti

pečující: Leona Krejcarová

certifikace za absolvování odborné kurzu pro chůvy, certifikace Jóga pro děti, kurz První pomoci, kurz Učení hrou a prožitek Josepha Cornella na příkladu EVP

pečující: Lucie Chromá

profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

vedoucí školního stravování: Stanislav Stárek